Op uitnodiging van Zijne Majesteit de Koning brengen Hunne Majesteiten Koning Abdullah II bin Al Hussein en Koningin Rania Al Abdullah van het Hasjemitisch Koninkrijk JordaniŽ dinsdag 20 en woensdag 21 maart 2018 een officieel bezoek aan Nederland. Het officiŽle bezoek vervangt het eerder voorgenomen staatsbezoek dat in november 2017 zou plaatsvinden.

Het officiŽle bezoek bevestigt de uitstekende bilaterale betrekkingen tussen Nederland en JordaniŽ. Beide landen werken samen aan de stabiliteit van JordaniŽ en de bredere regio, met bijzondere aandacht voor de opvang van Syrische vluchtelingen in JordaniŽ. Nederland en JordaniŽ werken nauw samen op verschillende gebieden zoals werkgelegenheid, onderwijs en de opvang van de vluchtelingen in het land. Ook zijn JordaniŽ en Nederland partners in de anti-ISIS coalitie. Het bezoek biedt tevens een goede gelegenheid om de economische samenwerking te verbreden en intensiveren.
Koning Abdullah wordt vergezeld door verschillende bewindspersonen en vertegenwoordigers uit het Jordaanse bedrijfsleven.

Dinsdag 20 maart

Na de welkomstceremonie op Paleis Noordeinde bezoeken Koning Willem-Alexander, Koningin MŠxima, Koning Abdullah II en Koningin Rania World Class Students in het Haagse theater Diligentia. Koning Abdullah II houdt een toespraak en gaat in gesprek met studenten van World Class The Hague. Dit initiatief van de gemeente Den Haag is gericht op het versterken van de betrekkingen tussen de stad van vrede en recht en haar studenten.

Koningin MŠxima en Koningin Rania bezoeken het Gemeentemuseum Den Haag. Zij krijgen een rondleiding langs werken van Piet Mondriaan, ťťn van de oprichters van de innovatieve en abstracte kunststroming De Stijl. In de Wonderkamers van het museum, een interactieve en educatieve kunstbeleving voor jong en oud, zien ze vervolgens hoe middelbare scholieren enkele opdrachten uitvoeren. Drie van deze wonderkamers met kunst, verhalen, spel en entertainment zijn gewijd aan Mondriaan & De Stijl.

Koning Willem-Alexander en Koning Abdullah II wonen een rondetafelgesprek bij over contraterrorisme. Ze spreken met deskundigen uit de Nederlandse veiligheidsketen waaronder NCTV en de politie. Voorafgaand aan het gesprek wordt een overeenkomst getekend als onderdeel van een intensievere samenwerking op het gebied van contraterrorisme tussen JordaniŽ en Nederland. De eerste dag van het bezoek wordt afgesloten met een diner op Paleis Noordeinde.

Woensdag 21 maart

De tweede dag van het bezoek start met een bezoek van Koning Abdullah II aan het parlement, waar hij gesprekken voert met voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en enkele leden van parlementaire commissies. Aansluitend wordt Koning Abdullah II ontvangen door minister-president Rutte. Na een delegatiebespreking volgt de officiŽle lunch met de minister-president, in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander, Koningin MŠxima en Koningin Rania. Doel van de regeringslunch is onder meer de Jordaanse delegatie te laten kennismaken met Nederlandse innovatieve oplossingen vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen met het oog op Jordaanse uitdagingen op de terreinen water, voedsel en energie.

Voorafgaand aan de regeringslunch bezoeken Koningin MŠxima en Koningin Rania de Techniek & ICT campus van ROC Mondriaan in Den Haag. Het bezoek staat in het teken van het duale karakter van het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland en hoe deze combinatie van leren en werken de kansen op de arbeidsmarkt kan verhogen. In het Techniek Innovatie Huis tonen studenten enkele projecten die zij uitvoeren in opdracht van bedrijven. Koningin MŠxima en Koningin Rania spreken met studenten, docenten en ondernemers over hun ervaringen en bezoeken daarna de praktijkruimten van de School voor Bouw en Infra en van de School voor Autotechniek en Mobiliteit.

Na de lunch vertrekt het gezelschap naar VNO-NCW voor een business round table met vertegenwoordigers uit het Nederlandse en Jordaanse bedrijfsleven. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking neemt deel aan het gesprek. Na de bijeenkomst vindt een ontmoeting plaats tussen vertegenwoordigers uit het Nederlandse en Jordaanse bedrijfsleven.

Op Paleis Noordeinde nemen Koning Willem-Alexander en Koningin MŠxima afscheid van Koning Abdullah II en Koningin Rania. Het Jordaanse Koningspaar bezoekt aansluitend het Joint Inspection Centre Schiphol (JIC) op Amsterdam Airport Schiphol. In het JIC voeren verschillende handhavers en inspectiediensten samen controles aan luchtvracht uit. Tijdens het bezoek wordt getoond hoe luchtvracht, dankzij deze samenwerking tussen publieke en private partijen, snel en veilig afgehandeld kan worden.

Na het bezoek aan het Joint Inspection Centre eindigt het officiŽle bezoek van Koning Abdullah II en Koningin Rania aan Nederland.